Sist oppdatert:

Dette skriver de i en felles pressemelding onsdag kveld.

– For å unngå varslet stans i leveransen 09.09.2021 kl 12:00 vil AtB se seg nødt til å heve kontraktene på kjøreområdene i Innherred og tidligere Sør-Trøndelag foruten Trondheim og Malvik, gitt at Trøndertaxi ikke klarer å oppfylle kontraktens krav, opplyses det

Trønder-taxi skal innen fredag 24.09.2021 legge frem dokumentasjon for AtB på hva slags lønns- og arbeidsvilkår løyvehavere/sjåfører har på kontrakt på individuelt tilrettelagt skoleskyss i Trøndelag 2021.

AtB tar deretter stilling til om det foreligger hevingsgrunn i henhold til kontrakten.

– Dersom AtB må heve kontraktene, vil det bli foretatt et nødkjøp, og skoleskyss vil bli ivaretatt, står det videre.

Løsningen mellom partene innebærer ikke endring i godtgjørelse fra AtB til Trøndertaxi.

Begge parter er fornøyd med å ha kommet frem til en omforent løsning som sikrer at skole-elevene ikke blir skadelidende part, står det avslutningsvis.

Publisert: Sist oppdatert: