Kommunedirektøren foreslår strengere skjenkeregler. Dette sier politikerne.