En halvtime etter at E6 stenges, vil også omkjøringen bli sperret