Dette er de private bryggene som kan bli revet

foto