Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter