Aktiviteten i akuttmottakene går opp – nå innføres flere tiltak