Kritiske feil skal ha utgjort en alvorlig trussel – kommunen måtte gjøre millioninnkjøp

foto