Klagde da de tapte stort anbud – fortsatt uklart hva som skjer