Flere tilbud og årsverk er avviklet – likevel er det store utfordringer innenfor helseetaten