Selv om promenaden ser klar ut, må du vente: – Den er ikke åpnet

foto