Avdekket en rekke lovbrudd på Steinkjer-skole – nå er påleggene oppfylt