Etter mye om og men blant representantene skulle de stemme over kommunedirektørens forslag om å kalle kulturhuset Jakob og Christine Agdesteins (H) forslag om kalle det Kulturhuset Jekta.

Men resultatet ble at begge ble nedstemt. Agdesteins forslag med en stemme mot ti, og kommunedirektørens forslag med fem stemmer mot seks.

Dermed hersket det usikkerhet i møtet rundt hva konsekvensen av dette ble. De kunne jo ikke komme med en innstilling til kommunestyret om de ikke vedtok noe. De ble da enige om en avstemming hvor de to forslagene ble satt opp mot hverandre.

– Det er sjelden en avstemming er så spennende, bemerket Gjertrud Holand (SV) mens de ventet på stemmeresultatene av «ekstrarunden».

Den ble vunnet med klart flertall for kommunedirektørens forslag. Dermed innstiller hovedutvalget på at Jakob blir navn på kulturhuset. Men avstemningen kan fort tyde på at siste ord er langt fra sagt i denne saken. Nå skal den opp i kommunestyret i desember.