Oransje nivå er det nest høyeste farenivået.

«Fra tirsdag formiddag til onsdag formiddag er det ventet lokalt svært mye regn i sørlige Trøndelag. Totalt kan det komme mellom 60 og 100 millimeter over 24 timer. Det er ventet mest regn tirsdag kveld og onsdag formiddag. Det vedvarende regnet gjør at vi forventer at flere stasjoner kan få rekord for døgnnedbør for november», skriver Meteorologisk institutt i varselet som ble publisert klokken 09.12 tirsdag.

Forventer mest i sørvest

Statsmeteorolog Magnus Haukeland opplyser at det er et lavtrykk som har kommet inn fra vest og som legger seg rundt Nordland som forårsaker værfenomenet. Sør for lavtrykket er det ventet pålandsvind og regn, mens det er kjøligere luft og snøbyger nord for lavtrykket, forklarer han.

Haukeland sier at det er vanskelig å slå fast akkurat hvor det vil bli mest nedbør i Trøndelag, men han er tydelig på at det er i de sørvestlige delene av fylket at det er forventet aller mest regn. Han mener kartet øverst i artikkelen gir det beste bildet av hvor det er ventet mest nedbør, men sier at det er i området rundt den oransje varseltrekanten at det trolig vil bli aller våtest.

– Maksnivået ligger nok rundt de sørvestlige delene, sier Haukeland.

– Hvor sannsynlig er det at det blir så mye nedbør?

– Vi har sett en del på sannsynlighet, og det ser ut til å være ganske sannsynlig at noen områder får over 80 millimeter på 24 timer. Men om dette treffer en værstasjon slik at det måles nøyaktig for ettertiden, er vanskelig å si, forklarer statsmeteorologen.

Sjelden hendelse

Haukeland opplyser at varselet gjelder fra tirsdag formiddag og 24 timer fremover, men at mer og mer nedbør vil samle seg opp slik at faren øker utover dagen.

– Oransje farevarsel om regn, hvor vanlig eller uvanlig er det?

– For et bestemt område er det en hendelse som skjer i snitt hvert tiende år. Det er en ganske alvorlig hendelse, sier han og legger til:

– Men dette er i snitt, og det kan skje to år på rad også, påpeker Haukeland.

Han mener det ikke er like vanlig at dette inntreffer såpass sent på høsten i Trøndelag.

Flomvarsel

Haukeland forteller at NVE også har sendt ut flom- og jordskredfarevarsel for områdene der det er ventet mest regn. Også disse varslene er på oransje nivå.

«Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av tirsdag og onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Årsaken er at det allerede er høy temperatur og påfølgende snøsmelting opp til 1200 meters høyde. Nedbørmengdene er usikre», heter det flomvarselet.

«Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy. Det ventes stedvis regn opp mot 80 mm/døgn som vil øke faren for jord- og flomskred i varselområdet», står det i jordskredvarselet.

Fare for vanskelige kjøreforhold

Ifølge det oransje farevarselet vil det bli fare for overvann i tettbygde områder sørvest i Trøndelag.

«Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager», heter det om mulige konsekvenser.

Anbefaling

I det oransje varselet står det også listet opp noen råd til folk flest. Der bes folk om å vurdere behovet for forebyggende tiltak.

«Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene», anbefales det.

Det er også sendt ut farevarsel på gult nivå for deler av Trøndelag.

«Fra tirsdag formiddag til onsdag formiddag er det ventet lokalt mye nedbør i nordlige Trøndelag sør for Namdalen. Totalt kan det komme 50-80 mm/24 timer. Det er ventet mest regn tirsdag kveld og onsdag formiddag», heter det i dette varselet.