Ledigheten har ikke vært lavere i Steinkjer på 22 år. NAV-sjef påpeker en utfordring