Gang på gang går det ras her – fem aktører vil rydde opp