Mann i 60-årene blåste så rødt at lappen ble beslaglagt