Et nytt oppvekstsenter for elevene i skolekretsene Mosvik, Lyngstad og Utøy i Inderøy står snart klart.

Kommunen har i forbindelse med innflyttingen utlyst en stilling som prosjektleder for å lede flytteprosessen.

Ifølge Trønder-Avisa var det disse fire personene som søkte stillingen:

  • Eva Nossum (36), faglærer, Inderøy

  • Morten Olsen (54), rådgiver Inderøy

  • Håvard Holmen (52), rektor, Levanger

  • Robert Kristensen (41), adjunkt m/opprykk, Inderøy