Ni kjemper om stillingen. Disse vil bli leder på Nibio i Steinkjer.