– Forsøkte å få tak i informasjon helt til advokaten deres sluttet å svare

Olav Brauti, prosjektsjef i Steinkjerbygg, sier sosial dumping-saken på Samfunnshuset har hatt høy prioritet. Foto: Håvard Finnseth