Første spadetak for den nye skolen i Inderøy

Slik blir Oppvekstsenter vest seende ut når det står ferdigstilt i 2022. Foto: Norconsult