Drapssiktede etter påkjørselen i Steinkjer fengsles i fire nye uker

foto