Uværet herjet flere steder: – Vi har en jobb å gjøre