Startet tilbud for ungdommene i bygda: – Vi vil hanke inn de som går ute og svimer