30. juni ble Måsørtunnelen stengt som følge av vedlikeholdsarbeid med mål om å få bukt med problemene med innsig av grunnvann, som har vært en gjentagende utfordring helt siden tunnelen åpnet i 2005. Nå er det klart at tunnelen åpnes igjen for trafikk fra og med tirsdag klokken 07.00.

– Det stemmer. Arbeidet har gått som planlagt, sier Trine Våbenø, byggeleder i Statens vegvesen.

Det betyr at tunnelen gjenåpner etter å ha vært stengt rett i underkant av tre uker, altså litt før de fire ukene det ble varslet at arbeidet kunne ta for entrepenør Consolvo. Det er også tidligere gjort forsøk på å få bukt med lekkasjeproblemene, uten hell.

– Kan man være sikker på at problemet nå er løst?

– Nei, helt sikker kan man aldri være. Men vi er sikre på at arbeidet har utbedret forholdene betraktelig, sier Våbenø.

Vegvesenet er med andre ord optimistiske for at behovet for stadig vedlikehold grunnet lekasjeproblemer er redusert.

– Det er vi.