Steinkjer sentrum

07.30 Salutt på Egge

08.45 Bekransning av bautaer over falne ved Poppellunden på Krogbakken. Tale ved Joakim Resve, Heimevernsungdom avdeling Steinkjer. Steinkjer skolekorps og Steinkjer Janitsjar spiller.

10.00 Gudstjeneste i Steinkjer kirke.

11.00 Barnetoget går fra Torget Oppstilling i Jakob Weidemanns gate, mellom Steinkjer kirke og Kulturhuset. Vi går sammen med Steinkjer Montessoriskole og vi har med oss Steinkjer og Egge Skolekorps og Steinkjer Janitsjar. Vi ønsker også barnehager velkommen til å gå i toget. Oppmøte for oppstilling senest kl. 10.45.

Rute: Torget - Kongens gate over brua til Nordsia - Kalv Arnesons gate – Kvennavikgata -Kongens gate tilbake til Sørsia - Byingeniør Gregussons gate - Skolegata inn til skolegården.

11.45-13.30 Arrangement i skolegården.

Når toget ankommer skolegården, blir det musikk, allsang og tale for dagen. Deretter åpner kiosken og det blir tradisjonelle 17. maileiker i skolegården fram til ca. 13.30.

12.30 Traktortog – Øvre Ogndal Ungdomslag og Steinkjer Ungdomslag. Rute; Parkering ved Jula-Kongens gate-Ogndalsvegen- Helgesvegen-Byavegen-Eggevegen til Egge skole-Eggevegen tilbake- Steinkjerbrua-Kongens gate tilbake til Jula parkering.

14.00 Steinkjer Sykehjem, Steinkjer Mannssangforening synger.

14.30 Guldbergaunet bosenter, Steinkjer Janitsjar spiller.

14.45 Egge sykehjem, Steinkjer Mannssangforening synger.

16.00 Borgertoget

Oppstilling ved Helse- og beredskapshuset mot Steinkjer sykehjem, gang langs elvebredden

16.30 Borgertoget starter. Marsj gjennom gatene til Torget.

Rute: fra elvebredden inn på Sagmesterveien, krysser E6 i rundkjøringen, langs riksvei 763 til Kongensgate, over Steinkjerbrua til Ogndalsveien, Kr. Uppdals gate, Elvegata, Torget.

17.20 Program på Torget:

Leder i sentrumskomiteen Mia Linnea Andersson ønsker velkommen.

Steinkjer Janitsjar spiller, Steinkjer mannssangforening synger Steinkjersangen.

Tale for dagen v/Gunnhild Tettli.

Steinkjer Mannssangforening synger.

Appell fra russen ved russepresidentene Maja Fuglesang Bade og Dorte Sørflakne.

Nasjonalsangen, 3 vers. Musikk: Steinkjer Janitsjar og Steinkjer Mannssangforening.

Steinkjer Janitsjar spiller seg ut av torget.

Egge

09.00-10.00 Frokost i kirka! – Menighetsrådet inviterer til frokost i kirka på 17.mai. Åpent for alle.

10.00–10.30 17.mai-andakt i Egge kirke

1045 Oppstilling av barnetoget ved Egge Barneskole. På samme måte som i fjor, stiller toget opp langs gangveien bak skurene ved skolen. Rekkefølge: Barnehagene, 1. – 7. trinn.

11.00 Toget starter Marsjruten: Toget går ut på Eggevegen og følger den fram til Markavegen. Svinger ned Markavegen og følger den bort til Buvoldvegen. Ned Buvoldvegen og til venstre i Kvamsvegen. Følger Kvamsvegen fram til Rundhaugvegen. Opp Rundhaugvegen og følger Markavegen til Egge Helsetun. Etter avspilt nasjonalsang på Egge Helsetun følger toget Eggevegen tilbake til skolen.

Etter at toget ankommer skolen: Velkomst og hilsen på dagen! Vi synger «Ja vi elsker dette landet» (Vi reiser oss) og «Gud signe vårt dyre fedreland».

Tale for dagen ved elever fra 7. trinn. Salg av is, brus, saft, kaffe og kake. Leker for barn og voksne med premie. NB! Salget holder stengt under sang og taler.

Sunnan

09.30 Tog fra Svartegårdsparken til Sunnan grendehus.

Nasjonalsang med Forr Songlag og Binde skolekorps.

Salg av kaker og kaffe inne på grendehuset.

Vi ønsker små og store velkommen til ei trivelig 17. maifeiring!

Binde

09.30 Salg av frokost i Stodhallen.

11.15 Oppstilling til tog.

11.30 Tog fra samfunnshuset til butikken og tilbake igjen.

12.00 Nasjonalsang m/Forr Songlag og Binde skolekorps.

12.10 Tale for dagen v/Rune Østgård, tale 7. trinn v/Lawrence og Linus, sanginnslag fra 1.-4. trinn ved Binde skole.

12.30 Leker for barna ute, salg av kaffe og kaker i hallen.

13.00 Forr Songlag synger, ord for dagen ved presten.

Vi ønsker små og store velkommen til ei trivelig 17. Maifeiring!

Mære

09.45 Sparbu hornmusikklag spiller på Betania sykehjem.

11.00 Gudstjeneste på Hamrum. Alle er velkomne!

11.45 Sparbu hornmusikklag spiller på Hamrum eldresenter.

12.00 Toget marsjerer fra Hamrum eldresenter via gangvei langs E6 og til Mære skole. Lag og organisasjoner er velkommen til å delta i toget.

12.30 Underholdning og tale for dagen i Mærehallen. Musikk av Sparbu hornmusikklag

13.00 Servering til ungene og leik i skolegården. Kaffesalg i Mærehallen ved FAU Mære skole. Vi oppfordrer til å bruke Vip

08.00 Flaggheising ved Lø Skole

09.45 Oppmøte og oppstilling av tog ved Tesla i Sørlia

10.00 Avmarsj tog til Lø skole

12.30 Arrangementene avsluttes

Rute for toget: Tesla, Kringlavegen, Kanefartsvegen, Karjolvegen, Løsbergvegen, Lø skole (kunstsgressbanen).

Etter ankomst til skolen synges «Ja vi elsker» samt holdes det taler for dagen ved FlinkPike Sara Kveli Skjervø og elever ved 7. trinn.

Kiosksalg og leker for barna.

La helst bilen stå hjemme pga. liten parkeringskapasitet ved skolen.

Velkommen til en trivelig 17. mai og familiedag ved Lø Skole!

Henning

09.45 Henning kyrkje. Gudstjeneste v/Tine Jøhnk, kyrkjekoret deltar. Liv Marit Valle kantor.

Oppstilling til barnetoget etter gudstjenesten, avgang 1030.

Rute for toget: Henning kyrkje – Granstubben bhg. – klubbhuset – Henning Samfunnshus.

Musikk: Sparbu Hornmusikklag.

Arrangement ved/i Henning samfunnshus:

Åpning av arrangement. Nasjonalsangen. Tale for dagen, ved 7. trinn.

Gratis pølse m/brød til alle barn t.o.m. 7. trinn. Salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus. Uteleker.

Arrangementet avsluttes 14.00.

Lysheim

12.00-15.00 Salg av sodd, kaffe og kaker.

14.00 Tale for dagen v/ Tor Borgan

Kvam

09.30 Oppmøte ved Kvam skole

09.45 Toget starter. Rute sentrumsrunden, via bosenteret

Tale for dagen ved bosenteret.

Etter toget deler FAU ut is til alle barn under konfirmasjonsalder ved inngangen til Kvam grendehus.

Toget er for alle som føler tilhørighet til Kvam skolekrets, uavhengig av om man har barn i barnehage eller skolen.

Leker for barna, kaffe og kaker i Kvam grendehus etter toget.

Øvre Kvam

Programmet i Øvre Kvam starter etter barnetoget i Kvam.

11.30 Leker for barna ved Rygg bygdesenter

12.30 Tog fra Rygg bygdesenter til Skauna

Tradisjonell 17. maifeiring i Skauna

Følling

Programmet i Følling starter etter barnetoget i Kvam

11.45 Gudstjeneste i Følling kirke

12.30 Avgang fra kirka (tog)

13.00 Musikklaget LIV spiller ved grendehuset

Tale for dagen.

Leker for barna i grendehuset. Salg av sodd, is, kaffe og kaker.

Byafossen

10.45 Oppstilling av barnetog på Solhaug

11.00 Avgang barnetog. (Trasé; Helgesveien fram til Krokkerten, gjennom Helgesmark, ned Ø. Helgesmark til Helgesveien. Toget avsluttes på Byafossen skole)

Rekkefølge for oppstilling av barnetoget; Flaggborg, barnehage, 1.-7. trinn, andre.

11.30 Oppstilling i amfiet ved Byafossen skole. Allsang. Forsangere: Elever fra 7. trinn.

Tale av elever fra 7. trinn. Tale for dagen ved Vebjørn Gorseth, Steinkjer arbeiderparti. Gratis brus og pølser til barna! Restaurant med kaffe og kaker. Salg av is, brus og pølser i pølseboden ute. Aktiviteter for store og små.

Parkering ved skole/idrettsanlegg evt. på grusbane ved gamle Fagerheim skole.

Inngang; Voksne kr 50,- og barn kr 30,-.  Betal gjerne med vipps (768450).

Ogndal

09.00-10.00 Gudstjeneste i Skei kirke.

10.30 Barnetog. Gildevangen

11.15 Arrangement for voksne og barn på Ogndal skole.

Inngang kr 75,- for voksne, barn gratis.

Velkommen!

Beitstad

08.30 17. -maifrokost i Beitstad kirke. Gratis frokost serveres i kirka før gudstjeneste.

09.45 Tog fra Beitstad kirke til Beitstad gamle kirkegård. Oppfordrer skoleelever, lag og foreninger, og alle andre til å delta.

10.00 17. mai-gudstjeneste på Beitstad gamle kirkegård (værforbehold). Kransenedlegging, skolemusikk, hornmusikk og songlag deltar.

10.30 Servering på skolen v/Beitstad Skolemusikk. Salg av kaffe og kaker, pølser, brus, is og popcorn. Det er mulig å betale med kort eller Vipps.

11.15 Togoppstilling v/Beitstad Stadion. Avgang kl. 1130.

Det oppfordres til å parkere ved idrettsbanen og på Coop Prix denne dagen.

Oppstilling ved idrettsbanen, gå opp til Fv 17, forbi Prix til stasj. gangveien til eldresenteret.

12.00 Toget stopper ved Beitstad Eldresenter. Musikalske innslag – nasjonalsangen.

12.15 Toget fortsetter til Beitstad skole. Oppstilling i skolegården foran hovedinngangen.  Tale for dagen. Musikalske innslag – nasjonalsangen mm. Is til alle barna.

12.30-14.00 Servering på skolen, leker for barna i skolegården.

14.00 Området stenger.

Solberg

13.00-16.00 Familiedag på Knausen med salg av spekemat, kaffe med kaker og is.

Sprova

18.00 Kveldsmat i Sprova Grendehus

Bartnes

19.00 Kveldsmat i Solvang Grendehus.

Follafoss

12.00 Samfunnshuset åpner

13.00 Tog fra Bakkanbrua til samfunnshuset

14.00 Tale for dagen ved elever i ungdomstrinnet, Follafoss Musikklag spiller

14.00-16.00 Aktiviteter og lek

15.00 Trekning av loddsalg. Salg av is, brus, kaffe, kaker og lapskaus

Malm

11.00 Kaffesalget åpner på Malm skole. 1110 Oppstilling til tog utenfor Malm skole

11.30 Toget starter (Rute: Malm skole - sykeheimen - Malm skole via Olavegen)

13.00 Tale for dagen, underholdning av 1.-4. kl., leker og loddsalg på Malm skole

14.30 Loddtrekning og avslutning