Nærmer seg endelig avgjørelse om skolestruktur – legger opp til ny vurdering

foto