Dette kan være løsninga på konfliktene: – Dette er genialt