Arbeidstilynet dro på tilsyn på ungdomsskolen – ga flere pålegg