Ingen ville ta vare på dette bygget. Nå skal det rives