Disse fra Steinkjer kom inn på fylkestinget – og disse kom ikke inn