Sist oppdatert:

I den nye løsningen bruker NTE sanntidsdata fra sine målestasjoner. Brukere kan søke opp nærmeste stasjon og fordype seg i informasjon om alt fra vannføring, vanntemperatur, vannstand til lufttemperatur.

– NTE samler inn mye hydrologisk data fra våre målestasjoner, og vi ser at dette er informasjon som også kan komme andre til nytte. Derfor er det svært gledelig at vi nå kan tilby sanntidsdata i kombinasjon med historisk data fra et utvalg av våre målestasjoner i Trøndelag, sier Håvard Grøtan Nilsen, avdelingsleder for prosess og digitalisering i NTE, i en pressemelding.

– Særlig hyttefolk, fiskere og generelt friluftsfolk kan ha bruk for slik informasjon, ettersom det kan gjøre det lettere å planlegge ferdsel på og ved vassdragene. I tillegg håper vi det kan bidra til mer sikker ferdsel ved vassdragene – spesielt under vårløsningen.

Publisert: Sist oppdatert: