Beitstøingen Lars Petter ferdig i Bondelaget etter syv år – Kirsten fra Inderøy fikk utmerkelse

foto