Hvis de gamle blokkene skal forandres, har den gamle byantikvaren en beskjed: – De må skynde seg

foto