Julepraten: Bente har opplevd både stor sorg og glede i året som gikk