Fremmet forslag i skoledebatten: – Dette er den største saken i Steinkjers historie