Når folk titter ned i kofferten, så får de seg en vekker

foto