Har fått flere meldinger om båten: – Denne er ønsket fjernet