Skulle stemme ved valget – ble blankt avvist

foto