I vinter startet byggingen av det som til høsten 2022 vil huse 180 elever og 82 barnehagebarn.

– I perioden inn mot og etter ferien ankommer det jevnlig leveranser med betongelementer. Dermed er det også nødvendig at sjåførene utviser særskilt oppmerksomhet ved rygging, skriver FuglesangDahl i et informasjonsbrev angående arbeidet.

Foto: Leif Arne Holme

Usikker tilgang på materiale

– Vår bransje er, i likhet med flere andre, i stor grad påvirket av ettervirkningene av Corona-pandemien. I praksis resulterer dette i en høyst usikker tilgang på byggemateriell, står det i skrivet.

Dermed bestiller de byggevarer langt tidligere enn normalt for å sikre at det er tilgjengelig den dagen det trengs.

– Vi har gjort avtale med Letnes Entreprenør om å mellomlagre varer som ankommer for tidlig på deres område.

Dette vil resultere i økt transport opp Sveavegen da det vil være behov for å kjøre flere turer med bil og henger, opplyses det.

God framdrift

De kommende ukene vil det være arbeid med plassbygde betongkonstruksjoner, graving av grøfter og montasje av fabrikkproduserte betongelement.

– Arbeidet går fremdeles godt, og framdriften følger planen.