Til tross for høye smittetall er det nemlig svært få alvorlige eller dødelige tilfeller av deltavarianten. Og med de fleste i risikogruppen vaksinert to ganger, blir farene markant mindre, ifølge henne.

– I forrige uke var en tredel av de bekreftede tilfellene av koronasmitte deltavarianten av viruset. Kan det være grunn til å revurdere når dose to skal bli satt, når man vet at bare én dose ikke er nok for å stanse denne?

– Det FHI sier, er at alle skal få tilbud om første dose, før man begynner på dose to. Så lenge ikke alle har fått denne, kan man ikke gå over på dose to. Unntaket er de i risikogruppen, sier Gollaug Belbo Ringseth.

– Så du tror ikke det blir snarlige endringer?

– Enn så lenge blir det ikke endring på dette. Det er også viktig å ta med at én dose gir god beskyttelse, også for deltavarianten. Risikogruppen er fullvaksinert, stort sett, så dette gjør at de i alle fall er immune.

Enorm økning av deltavarianten

– Antall deltavariant-tilfeller har økt fra 50 fram til uke 21, til totalt 792 tilfeller. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som har opphav i ulike importhendelser. Det høres kanskje ut som om man burde revurdere innreisereglene dramatisk?

– Dette overlater vi til de styrende makter å avgjøre. Jeg er glad jeg ikke bestemmer over akkurat det.

– Men er det ikke litt uansvarlig av FHI å bare se på at tallet fyker i været, som følge av at man har slakket litt på reglene?

– Det er viktig å ta med at sjansene for alvorlig sykdom og død er veldig lav, til tross for høyere smitte. De som er blir smittet får mildere sykdomsforløp, stort sett. Og de fleste som er i risikogruppen har fått to doser, poengterer Gollaug.

– Det er viktig å ta med at sjansene for alvorlig sykdom og død er veldig lav. Foto: STIG JAKOBSEN

Derfor har noen fylker fått flere doser enn Steinkjer

– Hvor mange doser er det Steinkjer får til neste uke?

– Neste uke får vi 223 glass, hvilket skulle gi 1.561 doser.

– Hvilken gruppe har dere kommet til nå?

– Vi holder i hovedsak på med gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år), første dose. I tillegg setter vi andre dose på legekontorene, til dem i risikogruppen.

– Hva er grunnen til at enkelte byer, for eksempel Tromsø, prosentvis har fått flere doser enn Steinkjer?

– Jeg vet at omfordelinga som skjedde tidligere i sommer hadde med smittetrykk å gjøre, hvor blant annet Viken og Oslo fikk flere. Det er sannsynligvis lignende forklaring på dette.

Gollaug Belbo Ringseth sier at hun foreløpig ikke vet om de fire smittede på Ytterøy har deltavarianten. Foto: STIG JAKOBSEN

Vet foreløpig bare om ett tilfelle i nærområdet

– Det var ett tilfelle av deltavarianten i forrige uke på Inderøy. Har det dukket opp flere i nærområdet?

– Ikke som jeg kjenner til. Vi vet dog ikke hvilken type smitte de har fått på Ytterøya. Det er til sammen fire smittede – to ansatte og to beboere ved en helseinstitusjon, sier den fungerende kommuneoverlegen.

– Er det noe som tyder på at deltavariant-smitten er på vei opp i Trøndelag?

– Det er litt i Trondheim, men den er ikke dominerende der heller ennå.

– Med nåværende progresjon, når vil alle som ønsker det ha fått dose to i Steinkjer?

– Etter planen skal vi være ferdige med dose én i uke 31 eller 32, så det blir 12 uker etter det. Selvsagt er det avhengig av hvor mange doser vi får – prognosen er basert på dagens tempo for leveranser, sier Gollaug.