Flere har reagert på den farlige strekningen. Nå starter planleggingen av ny gang- og sykkelvei.

Gang- og sykkelveg her er i hovedsak i tråd med kommunedelplanen for Binde, der det ligger inne «framtidig gang- og sykkelveg» på kartet i store deler av strekningen. Foto: Skjermdump fra saksfremlegg.