Spente førsteklassinger i Henning: – Jeg elsker å samle søppel