Ingenting imot flere naboer på Skjefte, men mener arkitekten tar feil om trafikkbelastningen