Kalvene var på rømmen igjen – kaos på omkjøringsveien til E6

foto