Det fremgår i et brev som Helsedepartementet har sendt til landets kommuner, ifølge VG.

Der bes kommuner som fremdeles behøver koronatiltak, om å lage egne koronaforskrifter som skal kunne tres i kraft allerede fra fredag denne uka.

Har tatt brodden av koronaepidemien

Antall koronapasienter på sykehus og antall smittede synker raskt. FHI tror snart pandemien vil stabilisere seg på et lavt nivå.

– Vi vurderer at epidemien de nærmeste ukene mest sannsynlig vil bli mindre og etter hvert stabilisere seg på et lavt nivå. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen gjennom vinteren, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport.

Der slås det fast at koronautviklingen har snudd, og at antall påviste tilfeller og innleggelser synker raskt.

– Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Vaksinasjon har dermed tatt brodden av epidemien, skriver FHI.

Raskt fall

Det såkalte R-tallet beregnes til 0,81 for perioden fra 27. august til i dag. Det betyr at hver enkelt smittede i snitt smitter 0,81 personer, og at smittetrenden er synkende.

I forrige uke (uke 37) ble det påvist 5.707 tilfeller av covid-19.

– Det er en 33 prosent nedgang siden uke 36 (8.546) og 43 prosent nedgang siden toppen med 10.097 tilfeller i uke 35, skriver FHI.

Sykehusfall

Antall sykehusinnlagte covid-pasienter faller også.

– Det er foreløpig rapportert om 67 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 37, etter 95 i uke 36 og 68 i uke 34, opplyser FHI.

Blant de som er innlagt på sykehus, er 55 prosent uvaksinert, 5 prosent delvaksinert, og 41 prosent fullvaksinert.

– Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, skriver FHI.

Vaksinasjonsgraden øker

Norske myndigheter har sagt at de helst ønsker at 90 prosent av befolkningen over 18 år skal være fullvaksinert før de åpner opp samfunnet mer.

I denne gruppen har nå 83 prosent fått andre vaksinedose, ifølge ukesrapporten.

– Per 19. september er 75 prosent av hele befolkningen, 90 prosent av alle 16 år og eldre, 90 prosent av alle personer 18 år og eldre og 95 prosent av alle 45 år og eldre vaksinert med minst én dose, skriver FHI.