– Kvaliteten på de små skolene blir ikke god nok, politikerne må ta debatten

foto