Ellevill kjøring: Krysset flere rundkjøringer på E6