Steile fronter under dramamøte – nå er Steinkjer 2025 avgjort

foto