Tre har søkt stillingen. Disse vil bli leder på sykehjemmet.

foto