– Det er mange bruddskader. Flere må sannsynligvis operere

foto